Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Wydział Orzeczniczy VI  ma siedzibę przy ul. Jana Pankiewicza 4
....................................................................................................
 
Przewodniczący Wydziału                 Zdzisław Romanowski
- sędzia NSA                                     IV piętro pokój 409            tel. 22 553 76 01     
 
Pełniąca funkcję
Zastępcy Przewodniczącego             Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Wydziału  - sędzia WSA                    IV piętro pokój 407            tel. 22 553 76 02
...............................................................................................................................................................
 
Kierownik Sekretariatu                     Małgorzata Kiełbratowska
                                                        IV piętro pokój 406             tel. 22 553 76 00  fax 22 553 70 44

Z-ca Kierownika Sekretariatu           Agnieszka Gajewiak
                                                        IV piętro pokój 406             tel. 22 553 76 03  fax 22 553 70 4
4

Wersja XML