Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/26/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Oferta na stały serwis skanerów Kodak dla potrzeb WSA w Warszawie

Termin składania ofert: 14.06.2019 r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-26-2019.pdf (555,47KB)

PDFZałącznik nr 1 - wzór umowy WSA-ZP-BA-26-2019.pdf (832,06KB)

DOCXFormularz WSA-ZP-BA-26-2019 wer. edyt..docx (44,20KB)

PDFZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf (293,68KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego oraz możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej  upływa 11.06.2019 r. o godz. 11.00

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-26-2019.pdf (120,40KB)

Wersja XML