Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Wydział Orzeczniczy IV  ma siedzibę przy ul. Jasnej 2/4
....................................................................................................

Przewodniczący Wydziału                 Teresa Zyglewska
- sędzia WSA                                    III piętro  pokój 335         tel. 22 553 74 01

Z-ca Przewodniczącego Wydziału     Anna 
Szymańska   
- sędzia WSA                                    III piętro  pokój 334         tel. 22 553 74 02
............................................................................................................................................................

Kierownik Sekretariatu                      Anna Strupiechowska 
                                                         III piętro  pokój 336         tel. 22 553 74 00  fax 22 826 93 20

Z-ca Kierownika Sekretariatu            Anna Nader
                                                         III piętro  pokój 336         tel. 22 553 74 03  fax 22 826 93 20

 

Wersja XML