Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA w Warszawie poszukuje pracowników na zastępstwo do pracy w sekretariacie wydziału orzeczniczego.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

poszukuje pracowników na zastępstwo do pracy w sekretariacie wydziału orzeczniczego

 

stanowisko: referent stażysta

wynagrodzenie: od 2.530 zł do 2.880 zł brutto

Wymagania:

Dodatkowym atutem będzie:

Zakres wykonywanych zadań:

Zgłoszenie, w formie cv, zawierającego:

 

należy przesłać na adres poczty elektronicznej: z dopiskiem w temacie maila: pracownik na zastępstwo, bądź złożyć osobiście w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, przy ul. Jasnej 2/4.

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami w celu zaproszenia ich na rozmowę kwalifikacyjną.

Przesyłając powyższe zgłoszenie przyjmują Państwo do wiadomości, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzieWojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4 . Kontakt do inspektora ochrony danych:
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy, jedynie do realizacji powyższego celu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od jego zakończenia, na wypadek konieczności przeprowadzenia ponownej rekrutacji na to stanowisko.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Przysługuje Państwuprawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 553-79-56.

Po zakończonej rekrutacji ogłoszenie zostanie przeniesione do archiwum bip-u.

 

Wersja XML