Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konto opłat od udzielonych pełnomocnictw

Opłatę skarbową od udzielonych pełnomocnictw  należy kierować na następujący rachunek:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy    
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa    
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038    
dopisek: opłata skarbowa od...    

  Osoby dokonujące zapłaty opłaty skarbowej  spoza granic Polski winny posłużyć się zapisem:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy    
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa    
SWIFT CODE: CITIPLPX     
IBAN: IBAN(spacja)PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038    

Wersja XML

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
tel. centrala: 22 553 70 00
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000