Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-07/2019

Dostawa komputerów dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Termin składania ofert 31.05.2019 r. do godz.11:00.

Termin składania ofert 05.06.2019 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 24.05.2019 r. 


PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 547660-N-2019 z dnia 2019-05-15 r..pdf

PDFSIWZ dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych 2019.BES.pdf

DOCXZałącznik Nr 6A CZĘŚĆ I.docx   wersja uchylona 20.05.2019

DOCXZałącznik Nr 6B CZĘŚĆ II.docx

PDFZałącznik Nr 6AA Test PassMark CPU MARK HIGH END CPUs.pdf

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx

2019_05


PDFWyjaśnienia i zmiany SIWZ 20.05.2019.pdf

DOCXZałącznik Nr 6A CZĘŚĆ I wer.1.1..docx  - wersja uchylona 29.05.2019


PDFWyjaśnienia SIWZ 28.05.2019.pdf


Zmiana Załacznika Nr 6A do SIWZ (wer. 1.2.) i zmiana terminu składania ofert (05.06.2019)

PDFWyjaśnienia SIWZ 29.05.2019.pdf

DOCXZałącznik Nr 6A CZĘŚĆ I wer.1.2.docx  w wyniku dokonanej zmiany SIWZ w dn. 29.05.2019 zmodyfikowano Załącznik Nr 6A - wer. 1.2. jest wersją obowiązującą. 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540106226-N-2019 z dnia 29-05-2019 r..pdf


PDFinformacja z otwarcia ofert 05.06.2019.BES.pdf


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.06.2019.BES.pdf

Wersja XML