Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu

ma siedzibę w Radomiu przy ul. Juliusza Słowackiego 7
.....................................................................................

Przewodniczący Wydziału                   Marek Wroczyński
- sędzia WSA                                      pokój 106a              tel. 48 368 99 00  fax 48 368 99 50
  
Z-ca Przewodniczącego Wydziału       Iwona Owsińska-Gwiazda
- sędzia WSA                                      pokój 105               tel. 48 368 99 07     
....................................................................................................................................................... 
 
Kierownik Sekretariatu                         Marzena Gil
                                                            pokój 106b             tel. 48 368 99 18  fax 48 368 99 53 

Z-ca Kierownika Sekretariatu               Barbara Czyżewska
                                                            pokój 106b             tel. 48 368 99 08 
......................................................................................................................................................
 
Oddział Administracyjno - Gospodarczy

Z-ca Kierownika Oddziału                    Krzysztof Trzos  
                                                            pokój 12               tel. 48 368 99 27

......................................................................................................................................................
♦  Kasa Wydziału VIII Zamiejscowego w Radomiu czynna jest w godzinach 830-1500 ,
     a w ostatnim dniu miesiąca kasa jest nieczynna.

Wersja XML