Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Wydział Orzeczniczy I  ma siedzibę przy ul. Jasnej 2/4
.................................................................................................

Przewodniczący Wydziału                    Agnieszka Miernik
- sędzia WSA                                       I piętro pokój 111               tel. 22 553 71 01    

Z-ca Przewodniczącego Wydziału        Gabriela Nowak
- sędzia WSA                                        I piętro pokój 116               tel. 22 553 71 02

..................................................................................................................................................................

Kierownik Sekretariatu                         Katarzyna Solak
                                                            I piętro pokój 112              tel. 22 553 71 00  fax 22 826 92 24


Z-ca Kierownika Sekretariatu               Emilia Lesner    
                                                            I piętro pokój 112              tel. 22 553 71 00  fax 22 826 92 24

 

Wersja XML