Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/16/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Usługa mycia elewacji i okien  budynku  WSA w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4

Termin składania ofert: 11.04.2019 r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-16-2019.pdf

DOCXFormularz ofertowy WSA-ZP-BA-16-2019 -wersja edytowalna.docx

PDFZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 08.04.2019 r. do godz. 11.00

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


Informacja o wyborze oferty      PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-16-2019.pdf

Wersja XML