Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II Turniej Debat Oksfordzkich o Tematyce Społeczno-Prawnej.

30 marca 2019 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (Patron Regionalny) zostały przeprowadzone eliminacje do II Turnieju Debat Oksfordzkich o Tematyce Społeczno-Prawnej.

Organizatorem II Turnieju Debat Oksfordzkich jest Fundacja Courth Watch Polska, a patronem honorowym Naczelny Sąd Administracyjny.

W turnieju uczestniczyli:

1. III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Zespole Szkół Nr 3 w Płocku.

2. II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie.

3. II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie (2).

4. VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie.

5. I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jam Saheba Digvijay Sinhji z Oddziałami Międzynarodowymi w Warszawie (IB Raszyńska).

6. CLXI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie (LO Smocza).

7. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie.

8. VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie (2).

Tematami przeprowadzanych sporów były tezy:

1. Inwestowanie w odnawialne źródła energii jest lepszym pomysłem niż inwestowanie w energię atomową.

2. Nie powinno się podnosić wieku emerytalnego dla osób, które weszły już na rynek pracy.

3. Szwajcarski system demokracji bezpośredniej nie sprawdzi się w polskich warunkach.

4. Do rozstrzygania drobnych spraw cywilnych oraz spraw o wykroczenia w Polsce powinni zostać powołani sędziowie pokoju wybierani w wyborach powszechnych.

Wersja XML