Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Wydział Orzeczniczy VII  ma siedzibę przy ul. Jasnej 2/4
.....................................................................................................
 
Przewodniczący Wydziału                   Mariola Kowalska
- sędzia WSA                                      V piętro pokój 511           tel. 22 553 77 01     

Z-ca Przewodniczącego Wydziału       Agnieszka Wilczewska-Rzepecka
- sędzia WSA                                      V piętro pokój 510           tel. 22 553 77 02

................................................................................................................................................................
 
Kierownik Sekretariatu                        Ewa Gawlik
                                                           V piętro pokój 512           tel. 22 553 77 00  fax 22 826 96 19
 
Z-ca Kierownika Sekretariatu              Anna Sosińska
                                                           V piętro pokój 512           tel. 22 553 77 03  fax 22 826 96 19

Wersja XML