Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-05/2019

Zakup usług hotelowo-restauracyjnych wraz z usługą transportową na potrzeby organizacji konferencji szkoleniowej dla sędziów WSA w Warszawie w dniach 07-09.10.2019 r.


Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro, natomiast przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 
Postępowanie w trybie zapytania o cenę.


PDFinformacja z otwarcia ofert 28.03.2019.BES.pdf (252,21KB)


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.04.2019.pdf (690,69KB)

Wersja XML