Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zbiorcza informacja o petycjach

ROK 2018

     W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. nie zostały złożone żadne petycje.

 


ROK 2017

     W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. została rozpatrzona, przez Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jedna petycja dotycząca przeprowadzenia szkolenia sędziów tut. Sądu w zakresie znajomości treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 października 2016 r. sygn. akt K 24/15. Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uznał, iż sędziom tut. Sądu znane jest ww. orzeczenie, tym samym zawarte w petycji żądanie uznał za bezzasadne.

 


ROK 2016

     W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. została rozpatrzona, przez Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jedna petycja dotycząca przeprowadzenia szkolenia sędziów tut. Sądu w zakresie umiejętności generowania aktualnych odpisów przy wykorzystaniu portalu internetowego administrowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości (odpisy KRS). Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wskazał, że przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie dopuszczają możliwości, aby strona postępowania mogłaby być zastąpiona przez sąd w realizacji obowiązku wynikającego z art. 29 tej ustawy. Tym samym zawarte w petycji żądanie uznał za bezzasadne.

Wersja XML