Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Wydział Orzeczniczy V  ma siedzibę przy ul. Jana Pankiewicza 4
...................................................................................................
 Przewodniczący Wydziału                 Ewa Wrzesińska-Jóźków
- sędzia NSA                                      V piętro pokój 509                 tel. 22 553 75 01     
 
Z-ca Przewodniczącego Wydziału      Andrzej Kania
- sędzia WSA                                     V piętro pokój 507                  tel. 22 553 75 02

...................................................................................................................................................................
 Kierownik Sekretariatu                      Agnieszka Będzikowska-Sadura
                                                          V piętro pokój 508                tel. 22 553 75 03  fax 22 553 70 45
 
Z-ca Kierownika Sekretariatu             Aneta Adamczyk 

                                                          V piętro pokój 508                tel. 22 553 75 00  fax 22 553 70 45

 

Wersja XML