Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/09/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Dostawa mebli do   budynku  WSA w Warszawie

Termin składania ofert: 07.03.2019 r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-09-2019 .pdf

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-09-2019 wersja 1.1 z dnia 28.02.2019.pdf wersja obowiązująca

PDFZałącznik 1A - cześć I Opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFZałącznik 1B część II Opis przedmiotu zamówienia.pdf

DOCXZałącznik 2A Formularz ofertowy - część I wer. edyt..docx

DOCXZałącznik 2B Formularz ofertowy część II - wer. edyt..docx

DOCXZałącznik 2B.1 Formularz ofertowy część II - wer. edyt..docxwersja obowiązująca

PDFZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 04.03.2019 r. do godz. 11.00

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


PDFOdpowiedzi do treści zapytania ofertowego 28.02.2019.pdf


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-09-2019 część I..pdf

PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-09-2019 część II.pdf

Wersja XML