Kontrast:
Rozmiar czcionki:
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu górne (BIP)
Menu prawe (BIP)

Wkrótce na wokandzie

Termin: 21.03.2019 r.                                                                                                                                                             

sygn. akt I SA/Wa 1199/18

     W dniu 21 marca 2019 r. o godz. 12:20 w sali A, w budynku Sądu przy ul. Jasnej 2/4, zostanie rozpoznana sprawa ze skargi Gminy Miasta Włocławek na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 1 lutego 2018 r. w przedmiocie reformy rolnej (dot. nieruchomości ziemskiej "Kolonia Michelin").

 


Termin: 28.03.2019 r. (posiedzenie niejawne)                                                                                                                                                            

sygn. akt V SA/Wa 1453/18

     W dniu 28 marca 2019 r., na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, zostanie rozpoznana sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie uznania zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione (sprawa dot. postępowania egzekucyjnego wszczętego na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Komisję Weryfikacyjną).

 


Termin: 02.04.2019 r.

sygn. akt I SA/Wa 1990/18 oraz I SA/Wa 2143/18

W dniu 2 kwietnia 2019 r. w sali A, w budynku Sądu przy ul. Jasnej 2/4, zostaną rozpoznane sprawy o sygn. akt:

 


Termin: 03.04.2019 r.                                                                                                                                                             

sygn. akt V SA/Wa 1673/18

     W dniu 3 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali B, w budynku Sądu przy ul. Jana Pankiewicza 4, zostanie rozpoznana sprawa ze skargi Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z 21 maja 2018 r. w przedmiocie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (sprawa dot. umorzenia postępowania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wobec Prezydenta Lublina, z uwagi na niski stopień szkodliwości dla finansów publicznych).

 


 


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
tel. centrala: (22) 553 70 00
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000