• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wkrótce na wokandzie

Termin: 19.11.2019 r. 

sygn. akt I SA/Wa 2018/18

      W dniu 19 listopada 2019 r. w sali A, w budynku Sądu przy ul. Jasnej 2/4, zostanie rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 2018/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 28 sierpnia 2018 r., nr KR III R 5/18 w przedmiocie wydania decyzji z naruszeniem prawa (dot. ul. Mokotowskiej 8) - godz. 09:00


Termin: 20.11.2019 r. 

sygn. akt I SA/Wa 1792/18, I SA/Wa 1794/18 i I SA/Wa 1927/18 

      W dniu 20 listopada 2019 r. w sali A, w budynku Sądu przy ul. Jasnej 2/4, zostaną rozpoznane sprawy o sygn. akt:


Termin: 26.11.2019 r. 

sygn. akt I SA/Wa 2309/18 i I SA/Wa 230/19 

      W dniu 26 listopada 2019 r. w sali A, w budynku Sądu przy ul. Jasnej 2/4, zostaną rozpoznane sprawy o sygn. akt:


Termin: 28.11.2019 r. 

sygn. akt I SA/Wa 1702/17 i I SA/Wa 1770/17 

      W dniu 28 listopada 2019 r. w sali A, w budynku Sądu przy ul. Jasnej 2/4, zostaną rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wersja XML

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
tel. centrala: 22 553 70 00
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000