Kontrast:
Rozmiar czcionki:
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu górne (BIP)
Menu prawe (BIP)

Wkrótce na wokandzie

Termin: 21.05.2019 r.

sygn. akt II SA/Wa 1779/18

     W dniu 21 maja 2019 r., na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, zostanie rozpoznana sprawa ze skargi Gminy Międzyrzecz na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z 3 lipca 2018 r. w sprawie opinii, że pomnik upamiętniający 44 Brygadę Pancerną Armii Czerwonej nie spełnia warunków, o których mowa w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1103).

 


 

Termin: 22.05.2019 r.

sygn. akt I SA/Wa 2145/18 i I SA/Wa 2146/18 

      W dniu 22 maja 2019 r. w sali A, w budynku Sądu przy ul. Jasnej 2/4, zostaną rozpoznane sprawy o sygn. akt:

 


 

Termin: 25.09.2019 r. 

sygn. akt od I SA/Wa 972/18 do I SA/Wa 976/18

      W dniu 25 września 2019 r. (nowy termin rozpraw z uwagi na wniosek strony skarżącej) w sali A, w budynku Sądu przy ul. Jasnej 2/4, zostaną rozpoznane sprawy o sygn. akt:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
tel. centrala: (22) 553 70 00
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000