• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wkrótce na wokandzie

Termin: 19.09.2019 r. 

sygn. akt I SA/Wa 1422/18

      W dniu 19 września 2019 r. o godz. 09:00 w sali A, w budynku Sądu przy ul. Jasnej 2/4, zostanie rozpoznana sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1422/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 7 czerwca 2018 r., nr KR I R 3/18 w przedmiocie użytkowania wieczystego (dot. ul. Dahlberga 5).

 


Termin: 25.09.2019 r. 

sygn. akt od I SA/Wa 972/18 do I SA/Wa 976/18

      W dniu 25 września 2019 r. (nowy termin rozpraw z uwagi na wniosek strony skarżącej) w sali A, w budynku Sądu przy ul. Jasnej 2/4, zostaną rozpoznane sprawy o sygn. akt:

Wersja XML

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
tel. centrala: (22) 553 70 00
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000