Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/10/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Montaż elementów sieci teleinformatycznej w budynkach  WSA w Warszawie

Termin składania ofert: 28.02.2019 r. do godz. 11.00   05.03.2019 r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-10-2019.pdf (582,39KB)

PDFOpis przedmiotu zamówienia WSA-ZP-BA-10-2019.pdf (389,54KB)

DOCXFormularz ofertowy WSA-ZP-BA-10-2019 wersja edytowalna.docx (44,95KB)

PDFZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf (293,68KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 25.02.2019 r. do godz. 11.00

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


PDFOdpowiedzi do treści zapytania ofertowego z dnia 25.02.2019r..pdf (604,62KB) Obowiązuje

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-10-2019 wer.1.1 z dnia 25.02.2019.pdf (677,76KB) Obowiązuje

PDFZałącznik nr 1.1 Opis przedmiotu zamówienia z dnia 25.02.2019 .pdf (423,31KB) Obowiązuje

DOCXFormularz ofertowy WSA-ZP-BA-10-2019 wersja 2.1 edytowalna.docx (45,58KB) Obowiązuje

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień zmienia w istotny sposób ustalone zasady postępowania, a także przedmiot zamówienia  w związku z powyższym Zamawiający przedłuża wyznaczony termin na  składanie ofert do 5 marca 2019r. do godz. 11.00, termin na zadawanie pytań upływa  25.02.2019r.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-10-2019.pdf (514,41KB)

 

Wersja XML