Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawach dotyczących skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (ul. Skaryszewska 11 i ul. Nabielaka 9).

W dniu 19 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznawał sprawy o sygn. akt:

     Sprawy te zostały w dniu dzisiejszym odroczone albowiem 18 lutego 2019 r. zostały złożone, przez Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa, wnioski o dopuszczenie Stowarzyszenia do udziału w sprawie oraz udzielenie prawa pomocy w formie ustanowienia adwokata.

      Nowy termin rozpraw zostanie wyznaczony po prawomocnym zakończeniu postępowań w przedmiocie przyznania prawa pomocy.

    W dniu 19 stycznia 2019 r. Sąd również odroczył rozpoznanie spraw na skutek analogicznych wniosków Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, złożonych przed wyznaczonym terminem rozprawy.

link do komunikatu z 19 stycznia 2019 r. - http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/789/782/komunikat-w-sprawach-dotyczacych-skarg-na-decyzje-komisji-weryfikacyjnej-ul-hoza-25-25a-i-2325.html

Wersja XML