Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Transkrypcja aktu małżeństwa.

sygn. akt IV SA/Wa 2618/18

     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 8 stycznia 2019 r., w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa, oddalił skargę.

Wyrok jest nieprawomocny. Stronom przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

PDFDo pobrania treść orzeczenia - IV SA Wa 2618 18.pdf

 

Wersja XML