Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/04/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Usługa dostępu do Internetu dla potrzeb WSA w Warszawie.

Termin składania ofert: 15.02.2019 r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-4-2019.pdf

DOCXFormularz ofertowy WSA-ZP-BA-04-2019 wersja edyt..docx

PDFZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 12.02.2019 r. do godz. 11.00

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego:

1) z dnia 08.02.2019r 

PDFWyjaśnienia treści zapytania ofertowego WSA-ZP-BA-04-2019.pdf

PDFWzór umowy wer. 1.1. 08.02.2019.pdf

2) z dnia 12.02.2019r 

PDFWyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dn. 12.02.2019.pdf


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-04-2019.pdf

Wersja XML