Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu  gospodarowania składnikami majątku Skarbu Państwa w, które wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz.U. poz.729) posiada zbędny składnik majątku ruchomego

z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego.

Jednostki zainteresowane przejęciem składnika majątku proszone są o złożenie do dnia

08 lutego 2019 r. pisemnego wniosku o nieodpłatne przekazanie majątku, który należy kierować do Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa.

Wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 19 kwietnia 2017 r ( Dz.U. poz.729)

O podziale majątku decydować będzie  kolejność otrzymanych wniosków.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Oddziału Administracyjno–Gospodarczego :

Łukasz Doleżyński tel. 22 5537863
oraz
Paweł Szymański  tel. 600890097.

Szczegółowy wykaz zbędnego składnika majątku ruchomego zawiera  załącznik nr 1.

XLSXKopia załącznik nr 1 do ogłoszenia o zbędnych składnikach majątku ruchomego wsa w warszawie.xlsx

 

 

 

Wersja XML