Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Struktura organizacyjna WSA w Warszawie

Strona archiwalna

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

 

Prezes WSA                                  Wojciech Mazur

 

Sekretariat Prezydialny                     tel.   (0-22) 553 78 00, 553 78 01

                                                          fax  (0-22) 826 92 92    

                                              e-mail:  

 

 

V-ce Prezes WSA                              Lidia  Ciechomska - Florek 

V-ce Prezes WSA                           –    Małgorzata  Jarecka  

 

Dyrektor Sądu                               –  Wojciech Kitka

                                                 
 
kontakt do Administracji w WSA w Warszawie

 

Wydział Informacji Sądowej       kontakt do Wydziału Informacji Sądowej

 

Wydział Orzeczniczy I                          kontakt do Wydziału I
                                       PDFSymbole spraw rozpatrywanych przez Wydział 1 po 2 07 2012

 

Wydział Orzeczniczy II                         kontakt do Wydziału II
                                       PDFSymbole spraw rozpatrywanych przez Wydział 2 po 2 07 2012

 

Wydział Orzeczniczy III                      kontakt do Wydziału III
                                       PDFWykaz symboli spraw rozpatrywanych przez Wydział 3 po 2 07 2012

 

Wydział Orzeczniczy IV                  kontakt do Wydziału IV
                                       PDFSymbole spraw rozpatrywanych przez Wydział 4 po 2 07 2012

 

Wydział Orzeczniczy V                               kontakt do Wydziału V
                                       PDFSymbole spraw rozpatrywanych przez Wydział Orzeczniczy V

 

Wydział Orzeczniczy VI                       kontakt do Wydziału VI
                                       PDFSymbole spraw rozpatrywanych przez Wydział 6 od 02 07 2012

 

Wydział Orzeczniczy VII                   kontakt do Wydziału VII
                                       PDFSymbole spraw rozpatrywanych przez Wydział Orzeczniczy 7

 

Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu
                                
kontakt do Wydz.Zam.w Radomiu
                                        PDFSymbole spraw rozpatrywanych przez Wydział Orzeczniczy VIII w Radomiu

 

  

 

 

 

JPEGinfo3.jpeg

JPEGinfo4

JPEGinfo5

JPEGinfo6

PDFSymbole spraw dla Wydziału Orzeczniczego VIII w Radomiu

PDFSymbole spraw rozpatrywanych przez Wydział Orzeczniczy I

PDFSymbole spraw rozpatrywanych przez Wydział Orzeczniczy II

PDFSymbole spraw rozpatrywanych przez Wydział Orzeczniczy III

PDFSymbole spraw rozpatrywanych przez Wydział Orzeczniczy IV

PDFSymbole spraw rozpatrywanych przez Wydział Orzeczniczy V

PDFSymbole spraw rozpatrywanych przez Wydział Orzeczniczy VI

PDFSymbole spraw rozpatrywanych przez Wydział Orzeczniczy VII

PDFSymbole spraw rozpatrywanych przez Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu

PDFSymbole spraw dla Wydziału VIII w Radomiu

PDFSymbole spraw rozpatrywanych przez Wydział 5 od 02 07 2012

PDFSymbole spraw rozpatrywanych przez Wydział Zamiejscowy w Radomiu

PDFSymbole spraw rozpatrywane przez Wydział V

PDFSymbole spraw rozpatrywane przez Wydział VIII w Radomiu

Wersja XML