Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawach dotyczących skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (ul. Hoża 25, 25a i 23/25).

 

W dniu 11 stycznia 2019 r. w sprawach o sygn. akt:

·         I SA/Wa 972/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 marca 2018 r., nr R 14a/17 w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Hożej 25, 25a i 23/25),

·         I SA/Wa 973/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 marca 2018 r., nr R 14b/17 w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania (dot. ul. Hożej 25, 25a i 23/25),

·         I SA/Wa 974/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 marca 2018 r., nr R 14c/17 w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania (dot. ul. Hożej 25, 25a i 23/25),

·         I SA/Wa 975/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 marca 2018 r., nr R 15/17 w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Hożej 25, 25a i 23/25) oraz

·         I SA/Wa 976/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 marca 2018 r., nr R 12/17 w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Hożej 25, 25a i 23/25)

zostały złożone przez Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa wnioski o dopuszczenie do udziału w sprawie, udzielenie prawa pomocy w formie ustanowienia adwokata, odroczenie rozprawy i zakreślenie terminu na złożenie pisma procesowego.

            W związku z powyższym Sąd, na rozprawach wyznaczonych w dniu 17 stycznia 2019 r. w ww. sprawach, postanowił odroczyć rozprawy oraz skierować sprawy do referendarza sądowego w celu rozpoznania wniosków o przyznanie prawa pomocy.

            Nowy termin rozpraw zostanie wyznaczony po prawomocnym zakończeniu postępowań w przedmiocie przyznania prawa pomocy.

Wersja XML