Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej nr 381 w Warszawie.

     W dniach 12 i 14 grudnia 2018 r., już po raz piąty, w tut. Sądzie zostały przeprowadzone symulacje rozpraw w ramach programu „Edukacja sądowa”, w których udział wzięli uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 381 im. K. Baczyńskiego w Warszawie.

     W ramach lekcji sądowej uczniowie zwiedzili budynek Sądu znajdujący się przy ul. Pankiewicza 4 w Warszawie, a w czasie przerwy w „rozprawie” miały możliwość dyskutowania na tematy związane z przedmiotem rozprawy oraz sądownictwem administracyjnym. Młodzież bardzo chętnie angażowała się w dyskusję na temat przedmiotu spotkania.

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

     

     Ze strony WSA w Warszawie w spotkaniu wzięli udział: główny specjalista – Jakub Janicki, asystent sędziego – Adrianna Stojanowska, starszy specjalista – Dominik Niewirowski, starszy specjalista – Katarzyna Szczepanik, specjalista – Mariusz Gąsiński – Goc, starszy sekretarz sądowy – Artur Bełczewski oraz Alicja Borowicka.

Wersja XML