Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/63/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 14.12.2018 r. do godz. 11.00

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników WSA w Warszawie w roku 2019

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-63-2018.pdf

DOCXFormularz WSA-ZP-BA-63-2018 wer. edytowalna.docx

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 11.12.2018 r.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-63-2018.pdf

Wersja XML