Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-08/2018

Dostawa energii elektrycznej do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ulicy Jana Pankiewicza 4 w Warszawie.

Termin składania ofert 12.12.2018 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 06.12.2018 r. 


PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 651655-N-2018 z dnia 2018-11-30 r..pdf (187,55KB)

PDFSIWZ dostawa energii elektrycznej Pankiewicza 2018.BES.pdf (1 022,60KB)

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (47,04KB)


PDFinformacja z otwarcia ofert 12.12.2018.BES.pdf (414,70KB)


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.12.2018.pdf (546,93KB)

Wersja XML