Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Brak opisu obrazka
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

 NIP 525-22-83-365   REGON 015608709

Konto bankowe: NBP O/Warszawa  96 1010 1010 0078 1022 3100 0000

  UWAGA! Przy dokonywaniu płatności z zagranicy należy przekazać numer konta jak poniżej

PL 96 1010 1010 0078 1022 3100 0000 (dodając kod BIC NBPLPLPW )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o właściwości sądu i o sprawach w toku
tel. 22 553 70 70

e-mail

lista numerów fax
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rzecznik prasowy ul. Jasna 2/4 (00-013 Warszawa)
tel.   22 553 79 00, 22 553 79 01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wydziały Orzecznicze V , VI i VII
mają siedzibę przy ul. Jana Pankiewicza 4 (00-696 Warszawa)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Brak opisu obrazka

Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu 26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7
telefon: 48 36 89 900   e-mail:  
 
 

Wersja XML