Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-07/2018

Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych przeznaczonych dla sędziów i pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Termin składania ofert 28.11.2018 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 21.11.2018 r. 


PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 647764-N-2018 z dnia 2018-11-14 r..pdf

PDFSIWZ karty podarunkowe 2018.pdf

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx


PDFinformacja z otwarcia ofert 28.11.2018.BES.pdf


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.12.2018.pdf

Wersja XML