Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/62/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 22.11.2018 r. do godz. 11.00

Zakup kalendarzy na rok 2019 dla  WSA w Warszawie

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-62-2018.pdf (817,07KB)

DOCXFORMULARZ WSA-ZP-BA-62-2018 wer. edytowalna.docx (22,78KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 19.11.2018 r.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-62-2018.pdf (735,02KB)

Wersja XML