Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień 10 listopada 2018 r. został ustalony dniem wolnym.

Strona archiwalna

 

                 Zarządzeniem  nr  46  z  dnia  8 listopada 2018 r.   Prezes  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Warszawie  zmienił  Zarządzenie nr 12 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie wyznaczając jako dzień pracy 17 listopada 2018 r. zamiast 10 listopada 2018 r.

Wersja XML