Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/60/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Usługa 3-letniego wsparcia technicznego dla urządzenia EMC DataDomain 2200

Termin składania ofert: 16.11.2018 r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-60-2018.pdf

PDFZałącznik nr 1 -Charakterystyka wsparcia serwisowego firmy EMC na poziomie Enhanced.pdf

DOCXFormularz ofertowy WSA-ZP-BA-60-2018 edytowalny.docx

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 13.11.2018 r.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-60-2018.pdf

Wersja XML