Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień 2 listopada 2018 r. został ustalony dniem wolnym od pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Podstawa prawna - Zarządzenie Nr 12 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 6 marca 2018 r. 

Wersja XML