Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wkrótce na wokandzie

Strona archiwalna

 

W dniu 29 października 2018 r. o godz. 9:30 w sali F, w budynku Sądu przy ul. Jasnej 2/4, zostanie rozpoznana sprawa o sygn. akt II SA/Wa 606/18 ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nieważność uchwały Rady m.st. Warszawy o zmianie nazwy ulicy z Alei Lecha Kaczyńskiego na Trasa Łazienkowska.

Wersja XML