Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/55/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wykonanie naprawy systemów wykrywania i napadu z systemem kontroli dostępu zainstalowanego w budynku przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie

Termin składania ofert: 08.11.2018r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-55-2018.pdf (553,64KB)

DOCXFormularz WSA-ZP-BA-55-2018 wersja edytowalna.docx (48,66KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 05.11.2018r.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-55-2018..pdf (351,91KB)

Wersja XML