Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/51/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Remont wraz z wymianą przestarzałych elementów istniejącego Systemu Wspomagania Rozpraw w budynkach WSA w Warszawie

Termin składania ofert: 09.11.2018r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-51-2018.pdf

DOCXZałączniki WSA-ZP-BA-51-2018 wer. edytowalna.docx

PNGZałącznik 1D.png

Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem oferty Oferenci przeprowadzili wizję lokalną do dnia 05.11.2018r.

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 06.11.2018r.


PDFInformacja o unieważnieniu postępowania 14.11.2018.pdf

Wersja XML