Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skarga m.st. Warszawy na decyzję umarzającą postępowanie odwoławcze w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

     Wyrokiem z 23 października 2018 r. Sąd oddalił skargę Miasta Stołecznego Warszawy na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z 11 kwietnia 2018  r. umarzającą postępowanie odwoławcze w sprawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z 2 lutego 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu przestrzennego – Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku.

Wyrok jest nieprawomocny.

Wersja XML