Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/54/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Pięcioletni przegląd budynku WSA w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie

Termin składania ofert: 08.11.2018r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-54-2018.pdf

DOCXFormularz WSA-ZP-BA-54-2018-wersja edytowalna.docx

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 05.11.2018r.


Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego  z dn. 24.10.2018r. numer sprawy WSA/ZP/BA/54/2018

Pytania/odpowiedzi

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej w dni wolne od pracy oraz poza godzinami pracy Zamawiającego?

Odp . Zamawiający dopuszcza wykonywanie pomiarów w dni wolne od pracy i poza godzinami pracy Sądu.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-54-2018.pdf

 

Wersja XML