Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Międzynarodowa konferencja sędziów sądów administracyjnych.

W dniu 22 października 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Sędziów Sądów Administracyjnych pt. „Wewnętrzna organizacja sądów administracyjnych I instancji w Polsce, Niemczech i Austrii”. 

Konferencję otworzył i prowadził Prezes WSA w Warszawie sędzia NSA Wojciech Mazur.

Podczas konferencji prelekcję wygłosili sędziowie z OVG Berlin - Brandenburg i BVerwG w Wiedniu oraz sędzia WSA w Warszawie dr hab. Agnieszka Krawczyk.

Brak opisu obrazka

Wersja XML