Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inscenizacja rozprawy dla uczniów.

     W dniu 19 października 2018 r., w ramach programu „Edukacja sądowa”, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie wzięli udział w specjalnie przygotowanej symulacji rozprawy sądowej dotyczącej zakazu wprowadzania psów na teren Ogrodu Krasińskich w Warszawie wprowadzonego Regulaminem uchwalonym przez Radę m. st. Warszawy.

     W ramach lekcji sądowej dzieci zwiedziły budynek Sądu znajdujący się przy ul. Pankiewicza 4 w Warszawie, a w czasie przerwy w „rozprawie” miały także możliwość dyskutowania na tematy związane z przedmiotem rozprawy oraz sądownictwem administracyjnym. Uczestnicy z zaangażowaniem proponowali sposoby rozwiązania problemów związanych z zaskarżoną uchwałą.

 

Brak opisu obrazka

     

     Ze strony WSA w Warszawie w spotkaniu wzięli udział: Joanna Kube - sędzia WSA w Warszawie - przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej, główny specjalista – Jakub Janicki, asystent sędziego – Adrianna Stojanowska, starszy specjalista – Dominik Niewirowski, starszy specjalista – Katarzyna Szczepanik, specjalista – Mariusz Gąsiński – Goc oraz starszy sekretarz sądowy – Artur Bełczewski.

Wersja XML