Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA w Warszawie poszukuje pracowników na zastępstwo, pełniących obowiązki asystenta sędziego w Wydziale Orzeczniczym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

poszukuje pracowników na zastępstwo, pełniących obowiązki asystenta sędziego w Wydziale Orzeczniczym

 

stanowisko: p/o asystenta sędziego

wynagrodzenie zasadnicze brutto:  3.900 zł

 

Wymagania:

Zakres wykonywanych zadań:

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 października 2018 r. Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami w celu zaproszenia ich na rozmowę kwalifikacyjną.

Osoby zainteresowane tym zatrudnieniem prosimy o składanie cv, kopii dyplomu, oświadczenia o niekaralności oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z załączonym wzorem) osobiście w Biurze Podawczym, bądź za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 22/553-79-56

Do zgłoszenia prosimy dołączyć następujące oświadczenie:
DOCOświadczenia.doc (30,00KB)

Wersja XML