Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wkrótce na wokandzie

Strona archiwalna

 

     W dniu 9 października 2018 r. o godz. 14:10 w sali G, w budynku Sądu przy ul. Jasnej 2/4, zostanie rozpoznana sprawa o sygn. akt IV SA/Wa 1618/18 ze skargi A. B. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z 30 marca 2018 r. w przedmiocie pozbawienia ochrony uzupełniającej obywatela Rosji narodowości czeczeńskiej.

Wersja XML