Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-06/2018

Świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym

Termin składania ofert 13.11.2018 r. do godz.11:00.

Zmiana terminu składania ofert  - Termin składania ofert 15.11.2018 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 144 000 euro
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 23.10.2018 r. 


PDFOgłoszenie o zamówieniu 2018-OJS190-430105-pl.pdf (143,76KB)   z dn. 03/10/2018

PDFSIWZ usługi pocztowe 2019-2022.BES.pdf (1,14MB)

XLSXZałącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx (28,36KB)

ZIPJEDZ.zip (95,29KB)     Załącznik Nr 4 - Folder skompresowany (zip)

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (40,34KB)


PDFWyjaśnienia i zmiany SIWZ Usługi pocztowe.pdf (4,58MB)


PDFOgłoszenie o sporostowaniu 2018-OJS212-486624-pl.pdf (70,72KB)


PDFWyjaśnienia i zmiany SIWZ Usługi pocztowe 07.11.2028.pdf (1,53MB)

XLSXZałącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy wer. 1.1..xlsx (28,42KB)


PDFOgłoszenie o sporostowaniu 2018-OJS216-494844-pl.pdf (67,92KB)


PDFinformacja z otwarcia ofert 15.11.2018.BES.pdf (400,46KB)


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WSA-ZP-06-2018- 05.12.2018.pdf (1,37MB)

Wersja XML