Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/50/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynku WSA w Warszawie przy ul. Pankiewicza 4 w Warszawie

Termin składania ofert: 12.10.2018r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-50-2018.pdf (553,12KB)

DOCXFormularz ofertowy WSA-ZP-BA-50-2018 wersja edyt..docx (46,44KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 09.10.2018r.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-50-2018.pdf (140,62KB)

Wersja XML