Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ulga podatkowa, jako preferencja nie może w sobie zawierać pułapki dla podatnika.

     Sąd w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z 28 września 2017 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz umorzył postępowanie podatkowe.

     Zdaniem Sądu, ulga podatkowa jako preferencja nie może w sobie zawierać pułapki dla podatnika, który chce zachować się w sposób poprawny oraz w sposób czyniący zadość obowiązującym regulacjom. Ulga podatkowa nie może wprowadzać takich barier, że podatnik nie jest w stanie wyczytać z obowiązujących regulacji całej ścieżki zachowania i czynności dla dopełnienia obowiązków albo uprawnień, jakie na gruncie prawa podatkowego by mu przysługiwały.

     Wyrok jest nieprawomocny. Stronom postępowania przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Zapis audio z ogłoszonego wyroku - MP3III SA Wa 3991 17.mp3 (8,81MB)

Wersja XML