Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wpis do rejestru zabytków nieruchomości Reduta Ordona.

     Sąd w sprawie ze skarg na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 1 grudnia 2016 r. o wpisaniu do rejestru zabytków Miejsca Walki Stoczonej 6 września 1831 r. (nieruchomości w rejonie al. Jerozolimskich - al. Bohaterów Września – ul. Na Bateryjce, tzw. Reduta Ordona), wyrokiem z 26 września 2018 r. oddalił skargi.

     Zdaniem Sądu, decyzja o objęciu konserwatorską ochroną nieruchomości upamiętniających walki z 1831 r. oraz obrony Reduty Ordona jest zgodna z prawem. Nie jest sporne w sprawie, że na przedmiotowych nieruchomościach walki powstańcze się toczyły i że jest to tylko jeden z niewielkich fragmentów, który został objęty konserwatorską ochroną.

     Wyrok ten jest nieprawomocny. Stronom postępowania przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wersja XML