Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Krystyny Matysiakówny na Władysława Stasiaka.

     W dniu 20 września 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Miasta Stołecznego Warszawy na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego wydane na podstawie ustawy dekomunizacyjnej o zmianie nazwy ulicy z Krystyny Matysiakówny na Władysława Stasiaka położonej w m.st. Warszawa.

     W ustnych motywach rozstrzygnięcia, Sąd stwierdził, że organ miał podstawę do zmiany nazwy ulicy w oparciu o opinie sporządzone przez IPN.

     Wyrok ten jest nieprawomocny. Stronom przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wersja XML