Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/40/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Prace naprawcze w budynku Wydziału VIII w Radomiu

Termin składania ofert: 13.09.2018r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-40-2018.pdf

PDFProjekt umowy WSA-ZP-BA-40-2018.pdf

DOCXFormularz ofertowy WSA-ZP-BA-40-2018- wersja edytowalna.docx

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 10.09.2018r.


PDFInformacja o unieważnieniu postępowania- WSA-ZP-BA-40-2018.pdf

Wersja XML