Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie wyroku z 20 czerwca 2018 r. wydanego w sprawie sygn. akt V SA/Wa 459/18.

W związku z dużym zainteresowaniem przedstawicieli mediów wyrokiem WSA w Warszawie z 20 czerwca 2018 r. sygn. akt V SA/Wa 459/18 dostępnym na http://orzeczenia.nsa.gov.pl, wyjaśniam, że:

 W sprawie tej Sąd rozpoznawał skargę o wznowienie postępowania sądowego w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 20 grudnia 2017 r. sygn. akt SK 37/15, w którym Trybunał Konstytucyjny przesądził dopuszczalność kontrolowania przez sądy administracyjne postanowień w przedmiocie sprzeciwu przedsiębiorcy wobec wszczęcia i wykonywania kontroli.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, uwzględniając powyższy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, orzekł o wznowieniu postępowania sądowego w sprawie sygn. akt V SA/Wa 50/17, uchylił  wcześniejsze postanowienie Sądu odrzucające skargę i uchylił zaskarżone postanowienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych.

W uzasadnieniu wyroku z 20 czerwca 2018 r. sygn. akt V SA/Wa 459/18 Sąd zawarł stwierdzenia dotyczące legalności wyboru Mariusza Muszyńskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie Sąd zaznaczył, że w obecnym stanie prawnym sądom administracyjnym nie przysługują kompetencje odnośnie orzekania o zgodności z prawem wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

Do wyroku zgłosił zdanie odrębne sędzia WSA Arkadiusz Tomczak.

 

Wyrok ten jest nieprawomocny.

Joanna Kube

Rzecznik Prasowy WSA w Warszawie

Wersja XML