Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 1 (76) /2018

W dwumiesięczniku „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” nr 1 (76) /2018 przedstawiono wyrok tutejszego Sądu z 9 maja 2017 r. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2372/16 ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej. Zdaniem Sądu, istnienie w danej miejscowości pewnej liczby kancelarii notarialnych, uznanej przez izbę notarialną za odpowiednią, nie uzasadnia ograniczenia kandydatowi na notariusza konstytucyjnej wolności wyboru miejsca pracy (art. 31 ust. 3 w zw. z art. 65 ust. 1 Konstytucji RP).

Wersja XML